Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor de lifteigenaar.

Op de eigenaar of beheerder van het gebouw waar de lift zich bevindt, rust de wettelijke verplichting om tijdig de volgende keuringen aan te vragen:

• De periodieke controles die meermaals per jaar moeten gebeuren.
• De vijftienjaarlijkse risicoanalyse.

Volgens de wetgeving is de “beheerder” van het gebouw verantwoordelijk voor alles wat betreft de veiligheid van de liften. Met “beheerder” wordt verwezen naar de eigenaar of diegene die in naam van de eigenaar de lift ter beschikking stelt van de gebruikers. Dat betekent dus de syndicus, die de verbintenissen moet respecteren en er de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor draagt, zoals vermeld in het KB (koninklijk besluit).

Eindcontrole voor indienststelling

Als ISO gecertificeerde liftconstructeur kunnen wij de eindcontrole voor indienststelling van een door ons geinstalleerde lift zelf uitvoeren. Dit komt voordeliger uit voor de klant, aangezien er geen beroep moet worden gedaan op de diensten van een extern keuringsorgaan.

Periodieke controle

Voor de periodieke controles kunnen wij niet zelf instaan. De wetgever bepaalt dat dit moet gebeuren door een onafhankelijk keuringsorganisme of EDTC (Externe Dienst voor technische Keuring).

Lift-it nv is ISO gecertificeerd sinds 1999. Als lifteigenaar kan u dus besparen op het aantal uit te voeren controles( 2 i.p.v. 4) door bij ons een onderhoudscontract af te sluiten. Voor meer informatie over deze service, klik hier.

Bij elke periodieke inspectie stelt de keurder een controleverslag op met eventuele opmerkingen. De lifteigenaar ontvangt dit verslag en stuurt het op zijn beurt door naar het onderhoudsbedrijf. Bij een volgende onderhoudsbeurt worden deze opmerkingen door onze medewerkers nagekeken en opgelost.

Vijftienjaarlijkse risicoanalyse

Sedert het KB van 10 december 2012 moeten alle liftinstallaties ouder dan 15 jaar aan een risicoanalyse onderworpen worden. De bedoeling is het verhogen van de veiligheid van zowel de gebruiker als het personeel van de onderhouds- en keuringsbedrijven die op de installaties moeten werken.

De grote lijnen van de reglementering zijn de volgende:

1. Eigenaars of beheerders moeten beroep doen op een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) om hun liften te onderwerpen aan een risicoanalyse.

2. Alle liften moeten onderworpen worden aan een preventief onderhoud uitgevoerd door een gespecialiseerde onderneming.

3. Het is verplicht om de preventieve controles door een EDTC te laten uitvoeren.

4. Voor elke lift moet verplicht een veiligheidsdossier bijgehouden worden.

5. Bepaalde aanwijzingen moeten in de liftcabine aanwezig zijn.

In de praktijk betekent dit dat u als eigenaar of beheerder van een lift ouder dan 15 jaar een afspraak moet vastleggen voor een risicoanalyse. Het keuringsorganisme voert de risicoanalyse uit en maakt een verslag met eventuele opmerkingen. Op basis van dit verslag kunnen wij u informeren over de technische en financiële gevolgen in uw specifieke situatie.

De technische aanpassingen aan de lift moeten gebeuren ten laatste volgens:

Datum indienststelling: vanaf 1 april 1984
Termijn voor modernisering: ten laatste 31 december 2014

Datum indienststelling: van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984 
Termijn voor modernisering: ten laatste 31 december 2016

Datum indienststelling: voor 1 januari 1958
Termijn voor modernisering: ten laatste 31 december 2022

Links

Hieronder vindt u een link naar de websites van een aantal keuringsorganismen:

AIB Vinçotte
ATK
Bureau voor Technische Inspecties
SGS
KONHEF
OCB
Technisch Bureau Verbrugghen

Bekijk hier meer info over hoe u als eigenaar voor de veiligheid van uw lift zorgt

© Lift-It NV 2021 - Webdesign & onderhoud: Smart Site Solutions

Online Algemene Voorwaarden - Privacybeleid - Cookiebeleid
Lift-It NV - Hofeinde 30 - 2350 Vosselaar, België - RPR Turnhout - BTW/KBO BE0447.899.874 - Contacteer ons